Werken sportsite

Licht- en geluidstudie sportsite

Op maandagavond 27 september 2021 ging in de Gemeentelijke Basisschool “De Vlinderdreef” het overleg door waarbij buurtbewoners, gemeenteraadsleden en sportclubs waren uitgenodigd. In dit overleg kwamen de invloeden van de verlichting van de buitenterreinen en de impact van het geluid van de sporthal en buitenterreinen bij het beoefenen van de verschillende sporttakken aan bod.

Op deze webpagina vind je de Cumulatieve akoestische studie sportsite (8.01 MB) en de Lichtstudie sportsite (2.12 MB) van alle buitenterreinen, zijnde de 3 voetbalterreinen, 4 tennisterreinen, openbaar speelterrein en op termijn, mocht de vraag zich voordoen, 4 padelterreinen, terug.

Vragen hieromtrent dienen te worden gericht aan contact_moerbeke@farys.be 

Update planning werken

 • Week van 25 april 2022
  • Op 25 april wordt overgegaan tot het inzaaien van klaver op het volledige talud.
  • Er wordt gestart met de werken aan de westelijke zijde van het kunstgrasveld.
 • Week van 18 april 2022
  • Opstart der werken is voorzien op 19 april. 
  • Tegen 22 april zouden de panelen op het talud zijn geplaatst wat zal toelaten aan Silent Walls om deze te komen afwerken. 
 • Week van 11 april 2022
  • Deze week is er collectief bouwverlof.
 • Week van 4 april 2022
  • Deze week wordt er niet meer gewerkt. Reden is dat door de regenval van de voorbije dagen het talud te drassig ligt waardoor wat in de voorbije weken werd opgebouwd zou worden teniet gedaan.
 • Week van 7 maart 2022
  • Als er in de week van 7 maart niet al te veel regen valt, worden de werken terug opgestart.
 • Week van 28 februari 2022
  • Er worden deze week geen werken uitgevoerd. Wanneer een deel van de wandpanelen toch geleverd wordt, worden deze panelen waarschijnlijk deze week nog geplaatst. De ruimte tussen panelen en kunstgrasveld wordt dan op niveau gebracht. Op dit ogenblik bestaat daar geen zekerheid over (update maandag 28 februari).
 • Week van 14 februari 2022
  • Door de natte weersvoorspellingen wordt er deze week hoogstwaarschijnlijk niet gewerkt.
 •  Week van 31 januari 2022
  • Maandag tot vrijdag: Afwerken van ‘kleine’ tallud achter voetbalveld 2 en voetbalveld 3 én start aanwerken van ‘grote’ tallud voetbalveld 1
 • Week van 24 januari 2022
  • Maandag tot woensdag: afwerken van drainage
   De drainageleiding is volledig afgewerkt. Enkel het controleputje dichtst bij de Moerhofstraat is nog niet teruggeplaatst daar er geen buis is aangesloten onder de berm door. 
  • Donderdag en vrijdag: start afwerken aanwerken van ‘kleine’ tallud achter voetbalveld 2 en voetbalveld 3

Juni 2021

De werken aan de nieuwe sporthal liggen voor onbepaalde tijd stil, de vergunning werd vernietigd én geweigerd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit betekent dat alle werken op de sportsite stilliggen in afwachting van een nieuwe omgevingsvergunning.

 • Week van 7 juni 2021
  • Afwerking van de parking.
  • De dakstructuur van de volledige sporthal wordt afgewerkt.
  • Zodra de dakstructuur is afgewerkt, wordt er op het einde van de week gestart met het plaatsen van zonnepanelen op het dak.
 • Week van 31 mei 2021
  • Het dak van de sporthal wordt zo goed als afgewerkt.
  • De luifel van de fietsenstalling voor de fietsers van de sporthal is geïnstalleerd.
  • De asfaltlaag van de parking is in fase 1 afgewerkt.
  • De ramen van de sporthal worden opgemeten.
  • De leuning van de tribune wordt geproduceerd.
  • De hekkens onder de tribune worden opgemeten.
  • Het buitenschrijnwerk op de 1ste verdieping wordt afgewerkt.
 • Week van 10 mei 2021
  • De voorlopige asfaltlaag wordt gegoten op de parking van de sportsite. Hierdoor is de werf deze week niet bereikbaar lang de Moerhofstraat. Dit is nog niet de definitieve laag.
  • Het metselwerk wordt gevoegd.
  • Het buitenschrijnwerk wordt verder afgewerkt, dit is bijna klaar.
  • De voorbereidingen wordt getroffen om het dak waterdicht te maken, zodat het gebouw droog komt te staan.
 • Week van 19 april 2021
  • De buitenaanleg krijgt vorm, de komende weken worden er voorbereidingen gedaan voor de aanleg van de parking.
  • Binnenin het gebouw wordt er gewerkt aan:
   • De verluchtingskanalen
   • De elektriciteitswerken worden opgestart
  • De staalconstructie aan de inkom wordt verder geplaatst.
  • Het metselwerk wordt verder gevoegd en afgekit.
Zijaanzicht bouw sporthal
 • Week van 5 april 2021
  • Van zaterdag 3 tot zondag 11 april ligt de bouwwerf zo goed als stil. Kleine werken kunnen uitgevoerd worden.
 • Week van 29 maart 2021
  • De laatste metselwerken aan de binnenmuren worden uitgevoerd.
  • Er wordt verder gedaan aan de dakwerken.
  • De kitwerken worden verder afgewerkt.
  • De isolatie wordt geleverd
  • De tennishal en het ticketlokaal worden deze week dichtgemaakt.
Opbouw terras sportcafe
 • Week van 22 maart 2021
  • Opkitten van de prefab wanden
  • De dakbedekking wordt verder gelegd: cafetaria en luifels.
  • De tennisvloer wordt gebetonneerd.
  • Omgevingswerken: de nodige voorzieningen rond de sportsite worden ingegraven.
  • Einde deze week zullen de oude kleedkamers van KFC Moerbeke afgebroken zijn.
 • Week van 15 maart 2021    
  • Het plaatsen van de dakdekking gaat van start (bij mooi weer): aanbrengen van het dampscherm.
  • Er wordt verder gewerkt aan de riolering en de regenwaterafvoer.
  • Het ticketlokaal wordt afgewerkt.
  • De tennishal wordt dicht gewerkt met panelen.
  • Afbraakvan de oude kleedkamers op het terrein.
 • Week van 8 maart 2021
  De sporthal krijgt vorm!
  • Zo goed als alle grote prefab structuren zijn geplaatst.
  • Er wordt volop aan het dak gewerkt. Het zal nog een 6 tot 8 weken duren alvorens het dak waterdicht is.
  • De oude kleedkamers, die op de sportsite staan, worden deze week afgebroken.
  • De betonvloeren in de tennis- en omni-sportzaal worden gegoten.
  • De septische putten gaan de grond in.
  • Ondertussen worden er heel wat voorbereidingen getroffen voor de omgevingswerken en de nutsvoorzieningen.
 • Week van 1 maart 2021
  • Werken tussen oude sporthal en Vlinderhof: de mazouttanks en oude riolering worden verwijderd. De nieuwe riolering is in opbouw en wordt aangesloten op de bestaande riolering van het Vlinderhof.
  • Alles wordt voorbereid om de vloer van de omnisporthal te gieten.
  • De prefab panelen zijn in afwerking.
  • Er wordt verder gewerkt aan de riolering, al nodige sleuven worden getrokken.
 • Week van 22 februari 2021
  • De houten liggers zijn geïnstalleerd in de omnisporthal, deze in de tennishal worden afgewerkt.
  • In de omnisporthal worden gleuven getrokken voor de nutsvoorzieningen.
 • Week van 8 februari 2021
  • Door de koude weersomstandigheden en de sneeuwval van de afgelopen dagen, liggen de werken stil.
 • Week van 1 februari 2021
  • Het plaatsen van de prefab-wanden en de houten spanten gaat verder.
 
 • Week van 25 januari 2021
  • De prefab-wanden van de omnisporthal  worden deze week verder geplaatst.
  • Woensdag worden de houten spanten geplaatst in de omnisporthal.
 • Week van 18 januari 2021
  • De montage van de prefab-panelen gaat verder. Deze week wordt verder gewerkt aan de kant van de tribune.
  • Het binnen metselwerk in de kantine/sportcafé wordt verder afgewerkt.
  • De montage van de staalconstructies gaat verder.
  • Deze week worden de houtenspanten voor de dakconstructie van de sporthal geleverd, maar deze worden maar binnen enkele weken gemonteerd.
 • Week van 4 en 11 januari
  • Na het bouwverlof zijn ze volop gestart met het plaatsen van de staalconstructies.
  • De staalconstructie ter hoogte van het sportcafé is klaar, hier worden nu de nodige binnenmetselwerken verder afgewerkt.
  • Het plaatsen van de prefab-wanden start. De buitentribune wordt als eerste opgebouwd.
 • Week van 21 en 28 december 
  • De werf ligt stil tijdens de kerstvakantie.
 • Week van 7 december 2020
  • De laatste metselwerken van de binnenmuren worden afgewerkt, zo zijn de binnenmuren op de eerste verdieping bijna afgewerkt. De sporthal krijgt vorm.
  • De ballenvangers en alle hekwerk rondom de natuurgrasvelden worden deze week afgewerkt.
  • De werf zal stil liggen tijdens de kerstvakantie.
 • Week van 30 november 2020
  • De binnenmetselwerken worden verder afgewerkt aan de sporthal. De sporthal wordt klaargemaakt voor het plaatsen van de prefab wanden, de liggers, …
  • Rondom de natuurgrasvelden wordt er deze week gewerkt aan het hekwerk, zoals plaatsen van de ballenvangers, leunbuizen rond de velden, …
 • Week van 23 november 2020
  • Eind deze week wordt het natuurgrasveld ingezaaid.
  • De laatste metselwerken aan de verdieping van de sporthal worden uitgevoerd.
 • Week van 16 november 2020
  • Het natuurgrasveld wordt voorbereid om te zaaien. Begin volgende week wordt het terrein ingezaaid.
  • De binnenmetselwerken aan de sporthal worden verder gezet.
 • Week van 2 november 2020
  • De werf van de nieuwe sporthal werd door overmacht noodgedwongen, en met onmiddelijke ingang, geschorst tot en met 6 november, vermoedelijk tot en met 13 november. Dit ingevolge de coronaproblematiek, meer bepaald door een quarantaineverplichting van enkele medewerkers.
  • De werken aan het tweede natuurgrasveld worden deze week afgerond.
 • Week van 26 oktober 2020
  • De geluidspanelen worden in de loop van de komende weken geleverd en er wordt gestart met de plaatsing.
  • De drainage en de bovenlaag van het natuurgrasveld wordt gelegd:
   • Grond toevoeren en aanrijden.
   • Inzaaien van het grasveld.
  • De ballenvangers en afsluiting rond het natuurgrasveld krijgen vorm.
 • Week van 12 oktober 2020
  • Deze week worden de boordstenen rond het natuurgrasveld gelegd en wordt het beregeningssysteem geïnstalleerd. De zijkanten tussen de twee terreinen worden afgewerkt met kunstgras.
  • Aan de sporthal wordt er verder gewerkt aan het binnen metselwerk.
 • Week van 28 september en 5 oktober 2020
  • Er wordt nog steeds verder gemetst aan de binnenmuren van de sporthal.
  • De aanleg van het tweede natuurgrasveld is gestart. Het terrein is reeds gefreesd en deze week wordt de drainage gelegd.
  • Ook de luifel tussen de twee natuurgrasvelden zal deze week geplaatst worden.
 
 • Week van 21 september 2020
  • De kolommen van de binnenmuren worden geplaatst en het binnen metselwerk wordt verder afgewerkt. Deze week gaan ze de hoogte in met het gebouw.
  • Wegens vertraging wordt er deze week verder gewerkt aan de talud.
 • Week van 14 september 2020
  • De talud (= verhoging) wordt verder afgewerkt. Tegen het einde van deze week zal de talud klaar zijn en zal over de volledig lengte klaver ingezaaid zijn.
   Aan de westelijke kant, naast het kunstgrasveld wordt nog een klein stuk open gelaten. Dit is nodig om de geluidschermen te kunnen monteren.
  • In de opbouw van de sporthal wordt er verder gemetst aan de binnenmuren.
 
 • Week van 7 september 2020
  • Er wordt verder gemetst aan de kleedkamers van de Omni-sporthal.
  • De talud (= verhoging) van de geluidsmuur wordt verder aangelegd: plaatsen van palen en zaaien van klavers naar de vooruitgang van de talud.

Werken sportsite

Bekijk ook de Presentatie sportsite (3.23 MB) voor meer info.

Werken aan sportsite herstarten

Sportief Moerbeke mag zich warm beginnen lopen voor de nieuwe sportsite. Na vijf jaar voorbereiding en een coronastilstand gaat de bouw van de nieuwe sporthal, tennishal en sportcafé van start. Goed nieuws voor al onze sportverenigingen.

Omdat een renovatie van de huidige sporthal duurder bleek dan verwacht maakte het gemeentebestuur vorige legislatuur de keuze om te investeren in een gloednieuw sportcomplex. De sporthal staat er ongeveer 50 jaar en bleek na onderzoek er erger aan toe dan we dachten. Een renovatie zou makkelijk 2 miljoen euro gekost hebben en dan nog zaten we met een te krappe capaciteit en verouderde voetbal- en tennisinfrastructuur. De bouw van een gloednieuw sportcomplex waarin alle noden van onze sportverenigingen beantwoord worden, was dan ook een logische keuze.

Vier jaar geleden werd een eerste stap gezet met een behoeftenstudie bij de sportclubs. Op basis daarvan ging een ontwerper aan de slag voor de opmaak van een masterplan. De huidige infrastructuur, alsook het sanitair en de kantine bij de voetbalterreinen, moet blijven gebruikt worden tijdens de werken. Daarom werd het project opgedeeld in twee fases. De eerste fase, namelijk de aanleg van een kunstgrasveld en natuurgrasveld, is reeds achter de rug. En ook de tweede fase wordt nu opgestart in mei, na een stilstand van twee maanden omwille van de coronamaatregelen.

Omnisporthal met sportcafé

Concreet zal de oude sporthal gesloopt worden en plaats maken voor een nieuwe omnisporthal aan de andere kant van het spoorwegpad. Die zal groter zijn dan de huidige hal waardoor de volleybalclub kan trainen met drie in plaats van twee ploegen nu. Daarnaast is er een tennishal en een sportcafé, iets wat momenteel ontbreekt bij de sporthal. We kunnen echter niet voor elke club een aparte cafetaria voorzien en dus komt er één centraal café waarvoor het gemeentebestuur een private uitbater zal zoeken. We voorzien wel een polyvalente zaal, die sportclubs kunnen gebruiken voor eigen activiteiten en waar ze inkomsten uit kunnen halen. Dat geldt vooral voor de voetbal- en volleybalclub. De zaal zal echter ook gehuurd kunnen worden voor andere (club)activiteiten.

Het sportcafé zal niet alleen openstaan voor sporters, maar ook voor andere mensen. Het ligt ideaal naast de spoorwegroute en er komt een gezellig terras waar men ook terecht kan voor een snack. Rond de sporthal komen er ook nog vier tennisvelden, een padelterrein en drie voetbalvelden, waarvan er ondertussen al twee in gebruik zijn. Kortom zullen alle huidige clubs dus nieuwe infrastructuur krijgen om hun ambities waar te maken. De werken worden geraamd op iets meer dan 7 miljoen euro, waarvan 1 miljoen wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Een aardige hap uit het gemeentelijk budget, maar sportief Moerbeke zal er in ieder geval veel voor terugkrijgen.

Info voor buurtbewoners

We maken ons sterk dat de werken met zo min mogelijk overlast voor iedereen kunnen uitgevoerd worden. De aannemer had een informatiemoment voorzien voor de buurtbewoners, maar deze kon niet plaatsvinden wegens de coronamaatregelen. In afwachting van een fysieke samenkomst voorzien we daarom een eenvoudig in te vullen contactformulier, zodat buurtbewoners of andere Moerbekenaren met vragen, snel contact kunnen opnemen met bouwheer, aannemer of gemeentebestuur. Dat kunnen vragen zijn over de plannen, timing, fasering… Maar ook opmerkingen met betrekking tot de werken. 

Aanleg geluidsbuffer

Er komt overigens een geluidsbuffer ten Noorden en Westen van het kunstgrasveld. Die had er eigenlijk al moeten zijn, maar wegens bezwaarprocedures hebben we een jaar vertraging opgelopen. De opstartvergadering met de aannemer is ondertussen achter de rug, de werken aan de geluidsbuffer gaan nog deze maand als een van de eerste werken van start en een heuse verbetering betekenen voor de buren. 

Grondplan

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor aannemer, bouwheer of gemeentebestuur? Laat het ons weten via het contactformulier, wij bezorgen je zo snel als mogelijk een antwoord.

In samenwerking met FARYS Sport Vlaanderen  en INTER .