Buurthuis Kruisstraat

Organiseer je een activiteit, cursus of repetitie? Je kan als vereniging of inwoner van Moerbeke het buurthuis Kruisstraat met keuken en buitenruimte huren om jouw activiteit te laten doorgaan.

Opgelet: De tuin van het buurthuis wordt heraangelegd. De werken starten op 16 oktober 2023, bijgevolg kan er geen gebruik gemaakt worden van de tuin door de huurder.

Voorwaarden

Doe je aanvraag minstens één maand en maximum één jaar voor de dag van de activiteit.

Je kan het buurthuis niet reserveren voor feesten met elektronisch versterkte muziek.

Als organisator van de activiteit in het buurthuis Kruisstraat heb je enkele verantwoordelijkheden:

 Je verwijdert zelf het afval.
Indien gewenst bestel je afvalbakken bij IDM.

 Je vraagt de nodige vergunningen aan.

 Je doet de schoonmaak na gebruik.

 Je plaatst alle materiaal terug volgens het schema. 

Procedure

Bekijk eerst de kalender  om te controleren of het buurthuis nog beschikbaar is op de datum naar keuze.

Je kan het buurthuis reserveren via het aanvraagformulier.

Annuleren?

Annuleren is gratis tot één maand voor de gereserveerde dag via mail naar verhuringen@moerbeke.be.

Wat is niet toegelaten?

 Elektronisch versterkte muziek
   Bv. discobar, optreden met micro en versterker

 Roken in de gebouwen

 Gebruik van frituurketel of gelijkaardige apparaten

Drank serveren?

Als je dranken wilt serveren op je activiteit, ben je verplicht deze af te nemen via de overeenkomst met Drinks Koudenborm .

Bedrag

Sociaal-culturele activiteiten: € 25,00/dag
Andere activiteiten*: € 150,00/dag
Gemeentelijke adviesraden en werkgroepen: gratis

Je betaalt het volledige bedrag op voorhand.

*Andere activiteiten
Onder deze categorie vallen onder andere feesten en commerciële activiteiten, waaronder:

 Tentoonstellingen met verkoop ter plaatse

 Beurzen

 Manifestaties (verbonden aan recepties en banketten)

 Recepties en banketten 

 Bals

 (Meerdaagse) congressen

 Cursussen met inschrijvingsgeld > €50,00/lesdag

 Feesten

 …

Gratis gebruik

Organiseer je een niet-commerciële activiteit met je Moerbeekse vereniging? Dan mag je één keer per jaar gratis gebruik maken van het Buurthuis Kruisstraat of de lokalen van de bibliotheek.

Maximaal toegelaten personen

 Buurthuis: 99 personen

Locatie

Verhuringen - dienst burgerzaken