Werken aan een klimaatgezond bos

Aangetaste dennen in een bos

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord slaat samen met een boseigenaar de handen in elkaar om bos in de buurt van de Zijdreef/Achterdreef in Moerbeke weerbaarder te maken voor het klimaat van morgen. In totaal gaat het om ongeveer een één hectare bos. 

Door middel van een dunningskap wordt er gestreefd naar een gevarieerder en vitaler bosbestand. De bossen zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De actie maakt deel uit van het plattelandsproject Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland.  De kap wordt uitgevoerd in de week van 10 juli.

Wat gaat er concreet gebeuren in de omgeving van de Zijdreef/Achterdreef?

Door hun kunstmatig ontstaan zijn de bossen in en rond de Zijdreef/Achterdreef eerder monotoon en hebben ze een lage biodiversiteit. Via de geplande dunning wordt dit patroon doorbroken en wordt er gewerkt aan een veelzijdig en weerbaar bos. De bosgroep duidde in een halve ha bos aan welke bomen gekapt moeten worden. De Firma De Groot Dienstverlening B.V. komt begin juli 2023 de bomen met een harvester vellen en vervolgens afvoeren. 

Klimaatgezond bos door dunning?

Door actief te gaan dunnen kunnen bosbeheerders de kunstmatige structuur van monotone bossen doorbreken en zo de biodiversiteit verhogen. Bij een dunning worden bomen verwijderd om ruimte te maken voor de groei van zogenaamde toekomstbomen: bomen die om specifieke redenen (ecologische waarde, landschap, biodiversiteit, houtopbrengst,…) belangrijk zijn voor het bos. 

Dunningen worden dikwijls gezien als iets negatief omdat er bomen gekapt worden. Nochtans is het vaak een belangrijke maatregel om het bos gezond te houden. Ook van nature vindt er een gelijkaardig proces plaats: de constante concurrentiestrijd tussen bomen zorgt ervoor dat achterblijvers verdrongen raken en afsterven door lichtgebrek. Die concurrentie is uiteindelijk bepalend voor de structuur van het bos, de soortensamenstelling en daarmee ook de biodiversiteit. 

De bossen in de omgeving van de Achterdreef bestaan momenteel voornamelijk uit Corsicaanse den, grove den en lork, aangeplant in de jaren ‘40 om te dienen als mijnhout. Met de geplande dunningskap zorgen we voor een gevarieerder en vitaler bos dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. 

Het resultaat na de dunning?

Na een dunning krijgen de overblijvende bomen meer kansen om te groeien en zich te ontwikkelen. Bovendien zullen in de ontstane ruimtes nieuwe, jonge bomen opschieten waardoor er meer variatie in leeftijd en soorten komt. Ook andere organismen (planten, struiken, insecten,…) zullen zich beter kunnen ontwikkelen door de extra ruimte en licht. Zij maken op hun beurt het bos dan weer aantrekkelijk voor reeën, vogels en andere diersoorten, wat ten goede komt aan de algemene biodiversiteit. Een goede dunning draagt dus bij aan de natuurlijke ontwikkeling van het bos waardoor het ook weerbaarder wordt voor de (toekomstige) veranderingen in het klimaat. 

Een deel van het hout dat zo’n dunning met zich meebrengt, blijft doelbewust liggen in het bos. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar dood hout zorgt voor leven. Het is belangrijk voor heel wat soorten zoals paddenstoelen, kevers en spechten. Elk stukje schors, boomholte of rotte plek biedt ruimte voor een grotere biodiversiteit. De rest van het hout gaat naar de houtverwerkende industrie of wordt verwerkt tot brandhout. 

Wie zijn de bosgroepen?

De bosgroepen zijn vzw’s die de private boseigenaar ondersteunen bij het beheer van zijn/haar bos. Hij of zij krijgt er gratis en vrijblijvend advies, informatie en hulp bij bosadministratie. Daarnaast coördineren de bosgroepen ook beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie. 

In Oost-Vlaanderen zijn 3 vzw’s actief. Zij helpen bijna 5000 hectare privé-bos beheren, voor meer dan 2000 leden en worden gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Heb je nog vragen over het project of over bosbeheer in het algemeen? Neem gerust contact op met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw op 09 267 78 60 of via bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be. Meer informatie over de werking van de bosgroep vind je op www.bosgroepen.be of via de facebookpagina ‘Oost-Vlaamse bosgroepen’.