Herinrichting Kruispunt Den Uil en heraanleg Statiestaat

Het gemeentebestuur plande fietsvoorzieningen aan te leggen in de Statiestraat, op het gedeelte tussen het kruispunt met de Ledestraat/Dorpvaart/Collemansbrug (kruispunt ‘Den Uil’) en het kruispunt met de Melkerijstraat (aansluiting op geplande fietssnelweg F41). Ook de herinrichting van het kruispunt ‘Den Uil’ zelf, maakte deel uit van de plannen.  

Specifieke aandacht diende daarbij uit te gaan naar een verbeterd op elkaar aansluiten van de fietsvoorzieningen die hier vanuit de verschillende kruispunttakken samenkomen en de veiligheid voor alle weggebruikers.

Het studiebureau Sweco werd voor dit project aangesteld. 

Procedure

In het voorjaar van 2023 zijn er werken gestart in de Statiestraat waarbij ook het kruispunt Den Uil (ter hoogte van Statiestraat-Ledestraat-Dorpvaart-Collemansbrug) werd heringericht. De werken werden in 2 fases uitgevoerd. 

Heraanleg Statiestraat

Bij de heraanleg van de Statiestraat werden onderstaande werken uitgevoerd:

 •  De nutsvoorzieningen die voor vervanging in aanmerking kwamen, werden vervangen. De andere leidingen werden verplaatst. 
 • De betonplaten werden verwijderd en vervangen door asfalt.
 • Langs beide kanten van de Statiestraat kwam een enkelrichtingsfietspad. De fietspaden werden 100% gesubsidieerd door de hogere overheid.
 

Herinrichting kruispunt Den Uil

 • De voorrangsregeling op het kruispunt Den Uil werd aangepast waarbij Statiestraat-Dorpvaart werd ingericht als voorrangsweg.  
 • Er kwamen ook veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt.   

Grondplan herinrichting kruispunt Den Uil en Statiestraat

Timing werken

Fase 1: heraanleg Statiestraat

Van 21 augustus tot 23 oktober 2023 werd de Statiestraat, tussen de Melkerijstraat en de inrit van Okay, heraangelegd. Volgende werken werden uitgevoerd:

 • Nieuwe voetpaden.
 • Fietspaden langs beide zijden van de baan.
 • Heraanleg van de baan met asfalt.
 • Groenaanleg daar waar het kan.

Fase 2: herinrichting kruispunt Den Uil tot uitrit Okay

De eerste fase van de werken in de Statiestraat, tussen de Melkerijstraat en de inrit van Okay, waren vervroegd klaar. Hierdoor kon de aannemer op maandag 23 oktober 2023 starten met fase twee van de werken waarbij het overige deel van de Statiestraat, vanaf de uitrit van de Okay, en het kruispunt Den Uil (ter hoogte van Statiestraat-Ledestraat-Dorpvaart-Collemansbrug) werd heringericht. 

Volgende werken werden uitgevoerd:

 • Nieuwe voetpaden.
 • Fietspaden langs beide zijden van de baan.
 • Heraanleg van de baan met asfalt.
 • Groenaanleg daar waar het kan.
 • Voorrangsregeling kruispunt Den Uil werd aangepast waarbij Statiestraat-Dorpvaart werd ingericht als voorrangsweg.
 • Er kwamen ook veilige oversteekplaatsen op het kruispunt.
 
Op vrijdag 16 februari 2024 worden de werken afgerond en vanaf 16u00 worden kruispunt Den Uil en de Statiestraat opnieuw opengesteld voor alle verkeer.

Omleidingsroute

Tot vrijdag 26 februari 2024 om 16u00 rijdt alle verkeer om via de gekende omleidingsroute. Een omleidingsroute van en naar de E34 voor < 3,5 ton is voorzien via Ledestraat – Zandberg – Drongendreef – Dorpvaart – Moerhofstraat – Hospicestraat – Opperstraat. Heb respect voor de zwakke weggebruiker. 

Verkeer > 3,5 ton van en naar de E34 rijdt om via Ledestraat – Parallelweg – Haringslede – Spelonckvaart – Moerhofstraat – Hospicestraat – Opperstraat . Wees voorzichtig en matig je snelheid!

Fietsers tussen de Kruisstraat en het centrum van Moerbeke kunnen gedurende de werken via de Ledestraat rijden, we raden ten stelligste af om de Drongendreef te gebruiken (BVBA De Volder zal ten allen tijde doorgang voorzien voor fietsers, dank daarvoor).

Openingsuren

Omgeving