Wonen en omgeving

Openbare werken

Werfmateriaal lenen

Aanleg oprit

Aanvraag inname openbaar domein

Thema's

Inname openbaar domein

Aanvraag inname openbaar domein, werfmateriaal lenen

Omgevingsvergunning

Vraag een omgevingsvergunning aan voor (ver)bouwingen, vegetatiewijzigingen of opening van een nieuwe zaak

Bekendmakingen

Bekijk het overzicht van bekendmakingen van omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken

Subsidie regenwaterput

Vraag een subsidie aan voor de installatie van een regenwaterput

Belastingen en retributies

Aanleg oprit, leegstand, tweede verblijven, onbebouwde percelen

Afval, milieu en klimaat

Recyclagepark, glasbollen en -containers, afvalophaling, zwerfvuil en sluikstorten, ongedierte en hinder, werkgroep duurzaamheid, klimaatactieplan, hemelwater, natuurlijk bermbeheer, bladkorven, klimaatgezonde tuin, zonnig waasland

Internet, televisie en telefonie, elektriciteit en aardgas, water, rioolbeheer

Huisvesting

Sociaal wonen, senioren, appartementen Hospicestraat, huurwaarborglening, woonlening aanvragen, bemiddeling uithuiszetting, fonds ter bestrijding van de uithuiszetting, woonkwaliteitsonderzoek, conformiteitsattest, meldpunt discriminatie huurmarkt

Ruimtelijke planning

Masterplan, woonbehoeftestudie, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gewestplan, GECORO, beleidsnota meergezinswoningen, gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ scopingnota