Aanleg oprit

Als je een oprit wil aanleggen voor je woning of handelszaak, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente voor het deel dat de private en openbare weg verbindt.

Voorwaarden

Per bouwperceel mag je maar één oprit aanleggen van 4 meter breed.

Indien je oprit breder is dan 4 meter of je wenst een tweede oprit of de verplaatsing van een bestaande oprit, dan moet je een gemotiveerd verzoekschrift toevoegen.

Procedure

Vul het Aanvraagformulier oprit (100 kB) in en bezorg dit aan de gemeente. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt dit deel van de oprit aangelegd door de technische dienst van de gemeente of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur.

Lees de volledige procedure en details in het Reglement aanleg oprit openbaar domein (175 kB) voor de aanleg van een oprit op openbaar domein.

Bedrag

De aanleg van een oprit door de technische dienst van de gemeente of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur kost € 75,00/m2 (automatisch aangepast aan de index der consumptieprijzen).

Downloads

Technische dienst