Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsdocument dat een richtlijn geeft voor ruimtelijke planning in de gemeente Moerbeke en dient als basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPS).

Het GRS legt de gewenste ruimtelijke structuur vast voor:

 • Woningen
 • Bedrijventerreinen
 • Open ruimte
 • Mobiliteit
 •  …

Een ruimtelijk structuurplan werkt op drie niveaus

 1. Informatief: Informatie over de bestaande ruimtelijke structuren in Moerbeke
 2. Richtinggevend: Langetermijnvisie over ruimtelijke ordening en structuur in Moerbeke
 3. Bindend: Acties waartoe de gemeente Moerbeke zich verbindt tot uitvoering

Wet- en regelgeving

 1. Je vult het Formulier subsidie regenwaterput (226 kB) in
 2. Je voegt de gevraagde bijlages toe:
  > Bewijs van aansluiten hydrofoor of andere pompinstallatie
  > Factuur aansluiting regenwaterput aan wc en/of wasmachine
  > Controleattest van de controleur Industriële installaties van De Watergroep
  > Factuur van de regenwaterput
 3.  Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
 4. Afhankelijk van de collegebeslissing, heb je recht op een premie

Download het GRS

Openingsuren

Omgeving