Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zijn concrete plannen voor de ruimtelijke ordening en structuur op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

In een RUP wordt de bestemming van een bepaald grondgebied vastgelegd. Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt de bestemming van een perceel bepaald. Een RUP legt bepalingen vast voor:

  • Wat je mag bouwen en op welke locaties
  • Bouwhoogte
  • Materiaalkeuze

RUP’s consulteren

In dit geoloket kan u de zoneringen van alle RUP’s met hun voorschriften consulteren. 
Let wel op dat dit geoloket geen juridische waarde heeft. 
Het officiële plan kan steeds bij de dienst Omgeving geraadpleegd worden.
Een overzicht van de gemeentelijke RUP’s kan u ook hieronder vinden. 

 

 

Openingsuren

Omgeving