Subsidie regenwaterput

Je kan een premie aanvragen voor de plaatsing van een regenwaterput bij een bestaande woning onder bepaalde voorwaarden. Dien het ingevulde Formulier subsidie regenwaterput (226 kB) in bij dienst omgeving.

Voorwaarden

De regenwaterput moet voldoen aan  bepaalde voorwaarden om recht te hebben op de subsidie:

 • Installatie conform de code van goede praktijk
 • Minstens 50 % van het hemelwater van het dakoppervlak moet worden opgevangen door de put
 • Aansluiten hydrofoor of andere pompinstallatie
 • Gebruik van regenwater als wc-spoeling en/of wasmachine
 • Afsluitkraan op aanvoerleidingen
 • Installatie is permanent
 • De inhoud van de regenwaterput moet gerelateerd zijn aan de aangesloten dakoppervlakte volgens deze tabel:
Horizontale oppervlakteMinimale tankinhoud
50 tot 60 m23.000 l
61 tot 50 m24.000 l
81 tot 100 m25.000 l
101 tot 120 m26.000 l
121 tot 140 m27.000 l
141 tot 160 m28.000 l
161 tot 180 m29.000 l
181 tot 200 m210.000 l
> 200 m25.000 l per 100 m2

Procedure

 1. Je vult het Formulier subsidie regenwaterput (226 kB) in
 2. Je voegt de gevraagde bijlages toe:
  > Bewijs van aansluiten hydrofoor of andere pompinstallatie
  > Factuur aansluiting regenwaterput aan wc en/of wasmachine
  > Controleattest van de controleur Industriële installaties van De Watergroep
  > Factuur van de regenwaterput
 3.  Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
 4. Afhankelijk van de collegebeslissing, heb je recht op een premie

Bedrag

De toelage bedraagt € 372,00 en kan slechts één keer toegekend worden per gebouw na controle en goedkeuring van De Watergroep.

Wet- en regelgeving

Documenten

Openingsuren

Omgeving