Stookolietoelage

In de winter kunnen de rekeningen voor verwarming hoog oplopen. Wie problemen heeft om zijn rekening voor verwarming te betalen, kan een aanvraag doen voor een stookolietoelage.

Neem contact op met het Sociaal Huis om een aanvraag te doen. Doe deze aanvraag binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie.

Voorwaarden

Verwarmingsbron

Je kan een stookolietoelage aanvragen als je verwarmt met:

  • Huisbrandolie
  • Verwarmingspetroleum (G)
  • Bulkpropaangas

Voor de volgende verwarmingsbronnen kan je geen aanvraag indienen:

  • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
  • Propaangas of butaangas in gasflessen

Gezinssituatie

Je kan een aanvraag doen als je tot een van de volgende categorieën behoort:

  • Recht op verhoogde tegemoetkoming van mutualiteit én gezinsinkomen lager dan of gelijk aan categorie 2
  • Personen met een schuldenoverlast

Niet zeker of je in aanmerking komt voor een stookolietoelage? Neem contact op met het Sociaal Huis om samen te bekijken waar je recht op hebt.

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis om een aanvraag in te dienen. Zij bekijken of je een stookolietoelage kan ontvangen.

Je moet contact opnemen met het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na levering van de stookolie.

Bedrag

De toelage is afhankelijk van je inkomenssituatie en verwarmingsfactuur.

Het Sociaal Huis kan een toelage geven van maximum 1.500 liter brandstof per jaar.

Voor kleine hoeveelheden aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (v) is er een forfaitaire toelage.

Wet- en regelgeving

Sociaal huis

Openingsuren