Hulp bij schulden

Stapelen de onbetaalde rekeningen zich op en vind je het moeilijk om ze op tijd af te betalen? Bij het Sociaal Huis kan je terecht voor hulp, advies en begeleiding waar nodig.

Soorten schuldbemiddeling

Afhankelijk van de aard en ernst van de schulden, biedt het Sociaal Huis verschillende soorten schuldbemiddeling:

 1. Budgetbegeleiding
 2. Budgetbeheer
 3. Collectieve schuldenregeling

1. Budgetbegeleiding

Voor wie?

Budgetbegeleiding is voor mensen die een beperkt aantal schulden hebben of moeilijk rondkomen op het einde van de maand.

Je krijgt advies, maar blijft zelf verantwoordelijk voor je inkomen en de betalingen.

Hoe werkt het?

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Deze persoon begeleidt je het doorheen het volledige traject:

 • Geeft advies en praktische tips
 • Onderhandelt met de schuldeiser over een afbetalingsplan
 • Je voert zelf de betalingen uit en beheert je eigen inkomen

2. Budgetbeheer

Voor wie?

Budgetbeheer is een intensievere begeleiding waarbij de maatschappelijk werker tijdelijk je budget beheert.

Hoe werkt het?

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Deze persoon begeleidt je het doorheen het volledige traject:

 • Geeft advies en praktische tips
 • Onderhandelt met de schuldeiser over een afbetalingsplan
 • Beheert tijdelijk je geld en voert betalingen uit

3. Collectieve schuldenregeling

Voor wie?

Wie erg hoge schulden heeft en deze niet kan afbetalen, kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om schuldenvrij te worden.

Hoe werkt het?

 1. Dien een verzoekschrift in bij de rechtbank.
  Maak een afspraak bij het sociaal huis om de nodige gegevens te verzamelen
 2. De rechter neemt een beslissing over je verzoekschrift
 3. Na goedkeuring, ben je beschermd tegenover de schuldeisers
 4. De rechter stelt een schuldbemiddelaar aan die je verder zal helpen in het traject

Schuldbemiddeling

Als de rechtbank je doorverwijst naar schuldbemiddeling, onderneem je samen met de schuldbemiddelaar de volgende stappen:

 1. Al je inkomsten komen op de rekening van de schuldbemiddelaar
 2. Je ontvangt leefgeld voor kledij, eten, medische kosten en huishoudelijke kosten
 3. Jullie maken een afbetalingsplan op
 4. De schuldbemiddelaar onderhandelt met de schuldeisers voor een akkoord
 5. Je start met de afbetaling

Sociaal huis

Openingsuren