Administratieve hulp

Een ingewikkelde brief, factuur of papierwerk dat blijft liggen? Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis om ze samen te bekijken.

Het Sociaal Huis geeft ook meer informatie over zaken als tegemoetkomingen of sociale zekerheid.

Hoe kunnen we helpen?

Het Sociaal Huis kan het volgende doen om je te helpen met administratie:

 • Informatie en advies geven
 • Invullen van papieren
 • Contact leggen met verantwoordelijke diensten
  O.a. vakbond, mutualiteit, VDAB, energiedistributeurs,…

Aanvragen indienen

 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Sociaal telefoontarief
 • Sociaal elektriciteitstarief
 •  …

Vrijstellingen en verminderingen aanvragen

 • Kabeldistributie
 • Heffing oppervlaktewater
 • Onroerende voorheffing

Informatie en advies geven

 • Pensioen
 • Zorgverzekering
 • Sociaal abonnement bij De lijn
 • Huisvestingpremies
 •  …

Openingsuren

Sociaal huis