Hulp aan erkend vluchtelingen

Erkende vluchtelingen kunnen bij het Sociaal Huis terecht voor hulp en advies rond wonen, geld, werk en integratie.

Doelgroep

Het Sociaal Huis geeft advies en informatie aan erkende vluchtelingen en personen die:

 • Een tijdelijk statuut hebben
 • Bezig zijn met een asielaanvraag
 • Verblijven in Moerbeke

Procedure

Hoe helpen wij?

Neem contact op met een maatschappelijk werker voor meer informatie. Je kan bij hen terecht voor vragen en informatie over:

 • Zoeken van een woning
 • Taallessen
 • Hulp bij schulden
 • Opvolgen van de asielprocedure
 • Medische problemen
 • Zoeken naar werk
 • Helpen bij integratie
 • Scholen en een opleiding volgen
 • Sociale zekerheid

Leefloon

Het Sociaal Huis kan geen leefloon toekennen aan asielzoekers zonder verblijfsvergunning. Personen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, kunnen een afspraak maken met het Sociaal Huis om te bekijken of ze recht hebben op een (equivalent) leefloon.

Uitzonderingen

Geen tijdelijk statuut of asielaanvraag?

Wie geen tijdelijk statuut heeft of bezig is met een asielprocedure, verblijft illegaal in België. Deze personen kunnen geen financiële steun krijgen van het Sociaal Huis.

Personen die geen tijdelijk stauut hebben of in een asielprocedure zitten, hebben wel recht op dringende medische hulp, als ze de kosten zelf niet kunnen betalen. Het Sociaal Huis regelt dit in samenwerking met apothekers, het ziekenhuis en dokters. De dokter beslist of het onderzoek medisch dringend is.

Openingsuren

Sociaal huis