Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plusseres die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Voorwaarden

Je kunt een inkomensgarantie voor ouderen aanvragen bij het Sociaal Huis als je:

  • 65 jaar of ouder bent
  • In Moerbeke woont

Naar het buitenland?

Je uitkering vervalt als je voor 6 maanden of langer onafgebroken in het buitenland verblijft. Een verblijf van minder dan 30 dagen is wel toegestaan.

Procedure

Aanvraag indienen? Neem contact op met het Sociaal Huis voor een afspraak.

Bedrag

Het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen is afhankelijk van je gezinssituatie:

  • Samenwonend: basisbedrag
  • Alleenstaand: verhoogd bedrag

Sociaal huis

Openingsuren