Werkgroep duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid zet zich in om een duurzaam beleid te voeren over verschillende domeinen heen: vrije tijd, ondernemen, verkeer,…

De werkgroep streeft naar een beleid waarbij de gemeentelijke activiteiten geen blijvende schade aanrichten aan onze omgeving, zodat de toekomstige generaties van dezelfde levenskwaliteit kunnen genieten als wij.

Taken

De werkgroep duurzaamheid houden zich bezig met de sensibilisatie van inwoners en uitwerken van concrete acties rond onderwerpen als:

Energiebesparing
Voedselverspilling
De korte keten
Noord-Zuid

Bevoegde schepen

Inge Mertens (Lokaal Liberaal)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen