Actieplan verkeersveiligheid

In het Actieplan verkeersveiligheid 2016 (436 kB) staan de plannen van de gemeente Moerbeke om de verkeersveiligheid te verhogen.

Het gemeentebestuur en de verkeerscommissie zitten jaarlijks samen om het actieplan te herbekijken. Na een evaluatie van de resultaten, maken ze samen een nieuw actieplan op met doelstellingen voor het komende jaar.

Moerbeke ondertekende in 2016 het SAVE-charter en gaat hiermee actief voor een veilig verkeer via concrete acties.

Download het actieplan verkeersveiligheid

Openingsuren

Secretariaat