Meerjarenplan en budget

In het meerjarenplan legt de gemeente de beleidsdoelstellingen vast voor een periode van 6 jaar. In dit plan staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dit gaan doen en welk budget hiervoor beschikbaar is.

Bekijk het meerjarenplan van de gemeente Moerbeke en het OCMW voor deze legislatuur.

Meerjarenplan 2020-2026: aanpassing 4

Meerjarenplan 2020-2026

Meerjarenplan 2020-2026 – aanpassing 4 (5.94 MB) (gepubliceerd op 21/12/2023)

Datum raadsbeslissing

19/12/2023

Budgetwijziging

Datum raadsbeslissing

17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019

Openingsuren

Secretariaat

Datum raadsbeslissing

Masterplan 2050: participatie

De opmaak van een masterplan is een wisselwerking tussen bestuur, experts en inwoners. Via participatiemomenten is het gemeentebestuur in dialoog gegaan met de inwoners om zowel knelpunten als nieuwe ideeën te bespreken. Het gemeentebestuur nam deze inzichten mee in de opmaak van het Masterplan 2050.