Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW, naast het Vast Bureau.

Bevoegdheden

De taak van het bijzonder comité is om beslissingen te nemen over individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Decreet Lokaal Bestuur legt de bevoegdheden van het bijzonder comité vast.

Voorbeelden:  toekennen van een leefloon, ondersteuning bij schulden,…

Leden

In Moerbeke bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter en 6 leden. Het aantal zetels dat elke politieke fractie krijgt, wordt bepaald door het aantal zetels van deze fractie binnen de gemeenteraad.

Samenstelling

Inge Mertens (Open Vld)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen

Rudy Van Megroot (Open Vld)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Katleen Wittoeck (Open Vld)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Katrien Van Hyfte (Open Vld)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Marleen De Buck (CD&V+)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Pia Delcourt (MEnS)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Rita Voet (N-VA)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Reglementen