Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW, naast het Vast Bureau.

Bevoegdheden

De taak van het bijzonder comité is om beslissingen te nemen over individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Decreet Lokaal Bestuur legt de bevoegdheden van het bijzonder comité vast.

Voorbeelden:  toekennen van een leefloon, ondersteuning bij schulden,…

Leden

In Moerbeke bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter en 6 leden. Het aantal zetels dat elke politieke fractie krijgt, wordt bepaald door het aantal zetels van deze fractie binnen de gemeenteraad.

Samenstelling

Inge Mertens
(Lokaal Liberaal)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen

Rudy Van Megroot
(Lokaal Liberaal)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Katleen Wittoeck
(Lokaal Liberaal)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Katrien Van Hyfte
(Lokaal Liberaal)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Marleen De Buck (CD&V+)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Pia Delcourt (MEnS)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Giovanni Ferrari (N-VA)

Lid bijzonder comité sociale dienst

Reglementen