Klacht persoonsgegevens

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke informatie van alle burgers. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).  Op basis van deze wetgeving hebben de personen wiens persoonlijke gegevens wij verwerken (de betrokkenen) verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Indien je een dergelijk recht wil uitoefenen, kan je daarvoor het Formulier uitoefening rechten van betrokkenen (AVG/GDPR) (243 kB) gebruiken. Je kan het formulier bezorgen via de onderaan beschreven kanalen. Volg daarbij de correcte voorschriften, zodat wij voldoende zekerheid hebben over je identiteit indien nodig. Binnen de maand na ontvangst van je aanvraag informeren wij je over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen via het online  Formulier uitoefening rechten van betrokkenen (AVG/GDPR) (243 kB). Het formulier dient correct ingevuld, gedateerd en ondertekend te worden. Je kan het bezorgen via e-mail of per brief naar Lokaal bestuur Moerbeke, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je de documenten overhandigen aan de onthaalmedewerker.