Sint-Antonius Abtkerk

De Sint-Antonius Abtkerk staat in het hartje van Moerbeke vlakbij het kasteel van Lippens en de Lindenplaats. Het gotische bouwwerk werd verschillende keren verbouwd na plunderingen (1578) en brandstichting (1676). De kerk is een beschermd monument sinds 1943.

Het oudste deel van de kerk dateert uit de 14de eeuw en bestaat uit drie lange beuken. De achthoekige toren staat op de middenste beuk en heeft spitsboogvormige galmgaten.  Het bouwwerk heeft kenmerken uit verschillende eeuwen door de vele renovaties.  De 15de eeuwse arduinen doopvont heeft bijvoorbeeld een 19de-eeuws deksel en de preekstoel is deels uit 1636 en het orgel uit 1870. De laatste renovatiewerken dateren uit de periode 1987-1988. 

In de kerk hangt het schilderij “God Biddende voor Verlossing van de Pest”, waarop Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan afgebeeld staan. Bisschop Antonius Triest schonk dit werk aan de kerk in 1653.  Bij de renovatie van het schilderij ‘Christus aan het Kruis”  werd de handtekening van Antwerps schilder Antoon van Dijck (1599-1641) ontdekt.

kerk-St-Antonius-Abt