Ken je het verhaal van de vos Reynaerde? Moerbeke ligt in de streek waar deze middeleeuwse dierenepos zich afspeelt. Het verhaal werd geschreven in de 13de eeuw en gaat over de listige vos Reynaert, die met zijn sluwe streken de waarden en normen van zijn tijd tegengaat.

Als lid van het Reynaert-genootschap, wil Moerbeke de herinnering aan de vos Reynaert levend houden. In 2005 en 2019 was Moerbeke voorzitter van het intergemeentelijk project “land van Reynaert”. De reynaertbank in het gemeentepark is een geschenk als herinnering aan het voorzitterschap en eerbetoon aan het Reynaert-verhaal.

Op de Reynaert-bank kan je de laatste twee verzen uit het dierenepos lezen:

Het Syrapeel datsi ghinghen - Ende maecten pays van allen dinghen

Vertaald naar de huidige Nederlandse taal betekent dit:

Met Sirapeel gingen zij mede - En sloten met z'n allen Vrede

Reynaertbank

Foto door Hugo Maertens