Monument oud-strijders

Het herdenkingsmonument voor de oud-strijders van WO I werd ontworpen naar aanleiding van de verwijdering van de afzonderlijke grafzerken in 2015.

De oorspronkelijke, afzonderlijke graven van de oud-strijders lagen langs de muur van het kerkhof in Moerbeke Centrum en het kerkhof Kruisstraat. Om de herinnering te bewaren, zonder de graven te verwaarlozen, werd besloten één gemeenschappelijk monument op te richten ter ere van de oud-strijders.

De materialen van de aparte graven zijn verwerkt in het nieuwe monument, om de connectie met het verleden niet te verliezen. Naast het monument staan twee zuilen met de namen van de oud-strijders. Op de grafzerk kan je het volgende opschrift lezen in de vorm van een haiku:

Metamorfose
van kaal en grijs
tot hulde
aan onze helden

monument-oud-strijders