Feestcomités

Bekijk het overzicht van de erkende feestcomités in Moerbeke. Om je feestcomité te laten erkennen, moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Stopzetting van de vereniging, nieuwe website of Facebook-pagina? Geef deze informatie door aan de communicatiedienst.

Feestcomité vzw Bremstraat kermis
Feestcomité Koudenborm
Feestcomité Kruisstraat
Feestcomité Vaardeken