Jeugdverenigingen

Wat is een jeugdvereniging?

Een jeugdvereniging is een groep jongeren die deelneemt aan een groepsgericht sociaal-cultureel initiatief in de vrij tijd onder educatieve begeleiding. Bv. jeugdbeweging, speelplein of toneelgroep.

Erkenning aanvragen

Wil jij een jeugdvereniging opstarten en officieel laten erkennen? Je moet hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je vereniging moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor officiële erkenning:

De vereniging organiseert minstens 10 jeugdactiviteiten per jaar

De activiteiten van de vereniging vinden hoofdzakelijk plaats op grondgebied Moerbeke

De activiteiten van de vereniging zijn gespreid over minstens zes maanden

 

Jeugdverenigingen Moerbeke

Bekijk het overzicht van de erkende jeugdverenigingen in Moerbeke.

Stopzetting van de vereniging, nieuwe website of Facebook-pagina? Geef deze informatie door aan de communicatiedienst.