Akte van echtscheiding

Een huwelijk ontbinden kan alleen met een vonnis van de rechtbank. De Griffie van die rechtbank meldt het rechtstreeks aan de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Moerbeke. Je kan een uittreksel of afschrift aanvragen als bewijs. Door een verandering in de werkwijze van de rechtbank worden er geen of nauwelijks echtscheidingsaktes aangemaakt. Er wordt wel een melding gemaakt op de huwelijksakte. 

Ben je gehuwd in België? Vraag een akte van huwelijk op indien je een bewijs van je echtscheiding wil. 

Ben je gehuwd in het buitenland? Vraag een akte van echtscheiding aan.

Doelgroep

Je kan een afschrift of een uittreksel van je echtscheidingsakte aanvragen in je woonplaats of de plaats waar het huwelijk voltrokken werd.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel aanvragen als:

Betrokken personen (jezelf of ex-partner)
Echtgenoot, overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
Erfgenamen
Bijzonder gemachtigden zoals een notaris of een advocaat 

Uitzondering: Afschriften en uittreksels van akten ouder dan 75 jaar is, kan iedereen aanvragen.

Procedure

Ben je gehuwd in België? Vraag je akte van huwelijk (met melding echtscheiding) online aan. Je ontvangt het attest binnen 2 tot 4 werkdagen in je mailbox of brievenbus.

Ben je gehuwd in het buitenland? Vraag je akte van echtscheiding online aan. Je ontvangt het attest binnen 2 tot 4 werkdagen in je mailbox of brievenbus.

Of maak een afspraak. Je ontvangt het document onmiddellijk

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken