Hoe werkt het digitaal loket van eGovFlow?

Met eGovFlow een digitaal loket

Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet om naar het gemeentehuis te komen? Geen zorgen, vanaf nu kan je terecht in het eGovFlow-loket van de gemeente. Daarmee kan je op ieder moment van de dag je attesten of uittreksels aanvragen.

Via eGovFlow kan je thuis een document, dat automatisch getekend en afgeleverd is, aanvragen en ontvangen en dit zonder tussenkomst van een ambtenaar. Het webloket is 24/7 beschikbaar. Gedaan met verplaatsingen naar en lange wachttijden in het gemeentehuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden (onder bepaalde voorwaarden) digitaal thuisgestuurd te krijgen.

eGovFlow - Burgerlijke stand

Deze module burgerlijke stand kan automatisch afschriften van de gescande aktes uit de registers van de burgerlijke stand ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Mogelijke aktes zijn ondermeer:

eGovFlow - Bevolking

Deze moduke kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Er zijn een tal van attesten van de dienst Bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden:

eGovFlow - Centraal strafregister

Met deze module vraagt eGovFlow automatisch het uittreksel strafregister aan bij het Centraal Strafregister. eGovFlow zorgt ervoor dat het document automatisch ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager. De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld.

Er zijn 3 uittreksels uit het strafregister online verkrijgbaar:
Model 1 – art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen
Model 1 – art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
Model 2 – art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Handleiding gebruik digitaal loket

Openingsuren

Burgerzaken