Akte van erkenning

De akte van erkenning wordt opgemaakt na de aangifte van erkenning door de vader of meemoeder voor of na de geboorte. Deze akte heeft dezelfde wettelijke gevolgen als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen moeder en vader.

Voorwaarden

De volgende personen kunnen een akte van erkenning opvragen:

Akte van jezelf
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd of bewindvoerder)
Bloedverwanten in op- of neergaande lijn
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden (notaris of advocaat)

Procedure

Je kan twee soorten aktes van erkenning online aanvragen:

Je kan ook een afspraak maken om de akte op te vragen.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken