Akte van naamsverandering

In de akte van naamsverandering staat het bewijs dat je je familienaam hebt laten wijzigen. Je kan een naamwijziging aanvragen op basis van grondige redenen.

In de akte staat de volgende informatie:

Datum van het verzoek
Naam en voornaam van de betrokkene
Nieuwe naam van de betrokkene

Doelgroep

Inwoners van Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel aanvragen als:

Betrokken persoon
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger
Grootouders of (klein)kinderen
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Procedure

Je kan een akte van naamsverandering online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken