Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Een attest van verblijf en Belgische nationaliteit is een attest waarin de gemeente bevestigt dat iemand ingeschreven is op zijn adres.

In het attest staat de volgende informatie:

Naam en voornaam
Bewijs inschrijving
Geboortedatum en -plaats
Belgische nationaliteit
Burgerlijke staat

Doelgroep

Inwoners van Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel aanvragen als:

Betrokken persoon
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger
Grootouders of (klein)kinderen
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Procedure

Je kan een attest van verblijf en Belgische nationaliteit online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken