Geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte. In de geboorteakte vind je alle gegevens van een persoon:

Geboorteplaats
Geboortedatum en uur
Naam en voornaam
Geslacht
Gegevens van ouders

Je kan de geboorteakte aanvragen voor verschillende redenen: mutualiteit, belastingen, sollicitatie,..

 

Voorwaarden

De volgende personen kunnen de geboorteakte van een persoon aanvragen:

Akte van jezelf
Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
Wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd of wettelijk bewindvoerder)
Bloedverwanten in op- of neergaande lijn
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden (notaris of advocaat)

Procedure

Je kan een geboorteakte online aanvragen of maak een afspraak.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken