Tijdens schoolvakanties kan je kind terecht bij de gemeentelijke BKO Alles Kids voor opvang. Inschrijvingsdata worden bekend gemaakt op de Facebook-pagina en via de Schooljaarkalender BKO Alles Kids.

Je kan naar de opvang komen op de volgende momenten:

  • Voor- of namiddag
  • Volledige dag

Inschrijven is verplicht.

Doelgroep

De opvang tijdens vakantie is enkel voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Voorwaarden

Vakantiedag

Je kind kan tijdens de vakanties naar Alles Kids komen voor een volledige dag of een dagdeel.

Een dag in de opvang bestaat uit twee dagdelen:

  • Voormiddag: 6u45 tot 13u00
  • Namiddag: 12u00 tot 18u15
  • Volledige dag: 6u45 tot 18u15

Speelplein De Suikerspin

In de zomervakantie kan je de kinderopvang combineren met het speelplein De Suikerspin. Inschrijven is verplicht.

  • Voormiddag: je kind komt naar de kinderopvang Alles Kids
  • Middagpauze: je kind eet zijn lunchpakket op in de kinderopvang
  • Namiddag: de monitoren van De Suikerspin lossen de opvangwerking af om 13u00, de kinderen schuiven niet door naar de gebouwen van De Vlinderdreef. Je haalt je kind op  om 17u30.

Uitstap met De Suikerspin?
Geen probleem, Alles Kids voorziet een hele dag opvang voor de groepen die niet meegaan. De begeleiders van de Suikerspin halen het kind op in de opvang voor vertrek.

Creakamp

Alles Kids sluit één week tijdens de zomervakantie. Om opvang te voorzien tijdens deze week, wordt er een creakamp georganiseerd.

Procedure

Inschrijven is verplicht tijdens de vakantieperiodes en voor het speelplein.

De datum van de start van de inschrijvingen wordt op tijd gecommuniceerd via de Facebook-pagina en de website.

Opgelet: inschrijven is komen en betalen, tenzij je op tijd annuleert. Wie niet annuleert, krijg een boete.