Prijzen en betaling

Bekijk de tarieven van kinderopvang Alles Kids voor:

 • Opvang
 • Sociaal tarief
 • Laattijdig afhalen
 • Annulatie

Procedure

De betaling van de opvang gebeurt maandelijks via een factuur. Je betaalt maandelijks voor het aantal uren dat je kind de vorige maand in de kinderopvang heeft doorgebracht.

Bedrag

Tarieven

Voor- en naschoolse opvang: € 1,19/begonnen halfuur
Dagopvang (schoolvrije dagen en schoolvakanties): € 1,19/begonnen halfuur
Maximumbedrag per dag: € 16,12/dag

Sociaal tarief

Afhankelijk van je financiële situatie heb je recht op het sociaal tarief. Dit tarief bedraagt 50 % van de normale tarieven. Je kan dit aanvragen door contact op te nemen met de coördinator van de kinderopvang of het Sociaal Huis.

Laattijdig afhalen

Laattijdig afhalen zonder verwittiging: € 9,66 per begonnen half uur
Laattijdig afhalen met verwittiging: 2 keer gratis per kalenderjaar. Daarna tarief van € 9,66 per begonnen half uur

Annuleren

Annuleren tot 14 dagen voor de opvangdag (voor 20u00): gratis
Annuleren 14 tot 7 dagen voor opvangdag (voor 20u00): € 2,50/dagdeel
Annuleren vanaf 7 dagen voor de opvangdag (voor 20u00): € 5,00/dagdeel
Niet komen na inschrijving: € 10,00/dagdeel
Komen zonder inschrijving: € 25,00 + dagtarief

Uitzonderingen

Betaalregeling gescheiden ouders

Wil je samen met je ex-partner de kosten delen voor Alles Kids?

 1. Eén ouder maakt een account aan via het registratiesysteem
 2. Geef de gegevens van de andere ouder in bij “andere betaler”  OF de andere ouder stuurt een mail naar Alles Kids met zijn gegevens

Nodige gegevens van andere ouder:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturen wel of niet via mail ontvangen?
 • Betaling wel of niet via domiciliëring?

Reglement

Contact

Gemeentelijke BKO Alles Kids