Verzekering kleinhandel en horeca

Voor de exploitatie van je kleinhandelszaak of horecazaak ben je als ondernemer verplicht volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  Elk bedrijf dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekert je tegenover derden voor schade die zou worden aangericht en waarvoor je als zaakvoerder verantwoordelijk gesteld wordt. Bijvoorbeeld, een klant valt over een mat en breekt zijn pols. Of een kelner laat een schotel met drank vallen over de kledij van een klant.
 • Brandverzekering
  Je dient ook een brandverzekering af te sluiten. Ofwel als eigenaar: dan verzeker je je tegen schade die je zelf lijdt als gevolg van brand of daarmee gelijkgestelde schade en tegen schade die derden lijden als gevolg van de brand. Ofwel als huurder: dan verzeker je je daarenboven ook nog tegen de schade die de eigenaar lijdt als gevolg van brand die je als huurder veroorzaakt hebt.
 • Objectieve aansprakelijkheidsverzekering
  Baat je een drankgelegenheid uit met een publieke ruimte vanaf 50 m², dan is ook een objectieve aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij verplicht. Dit is een bijkomende verzekering bij de brandpolis waarmee je je indekt tegen schade die je cliënteel of derden zouden kunnen oplopen als gevolg van een ontploffing of brand.
 • Arbeidsongevallen
  Indien je personeel in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht het te beschermen tegen eventuele arbeidsongevallen en de weg van en naar het werk.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen
  Indien je voertuigen hebt, neem je hiervoor ook een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan aangevuld worden met waarborgen zoals omnium, bestuurdersverzekering, pechbijstand.

Meer info

Verzekeraars bieden de verplichte verzekeringen weleens aan in één pakket. Bespreek steeds met je verzekeringsagent welke polissen verplicht zijn en welke optioneel of bijkomstig.

Openingsuren

Burgerzaken