Horeca

Om een bar, café of restaurant te openen in Moerbeke moet je een horeca-attest aanvragen bij de gemeente.

Je droomt ervan om ooit een horecazaak in Moerbeke te starten of je plannen zijn reeds heel concreet? Laat je begeleiden in de opstart van je zaak. Via Horeca Vlaanderen vind je alle informatie voor een succesvolle start.

Procedure

Vul het online formulier in om een horeca-attest aan te vragen. Je moet de volgende informatie invullen:

 • Gegevens van de eigenaar(s)
 • Locatie horecazaak
 • Wat is de geplande openingsdatum?
 • Een drankvergunning nodig? Je kan via het formulier een vaste drankvergunning aanvragen voor:
  • Gegiste alcoholische dranken (bv. bier, wijn)
  • Gedistilleerde alcoholische dranken (bv. gin, jenever)
 • Voeg de verplichte documenten toe
  • Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (drankgelegenheid)
  • Uittreksel strafregister van alle zaakvoerders die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen
  • Attest brandveiligheid (aanvragen bij brandweer)
  • Toelating en registratie bij FAVV
  • Verzekeringsattesten
   • Burgerlijke aansprakelijkheid
   • Brand- en ontploffingsgevaar

Vergunningen

Zorg ervoor dat je in orde bent met de vergunningen die van toepassing zijn voor je zaak:

 • Omgevingsvergunning
  In sommige gevallen moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Bv. dans- of feestzaal verbouwingen, functiewijziging gebouw, risico’s milieu,..

 • Muziek
  Sabam en billijke vergoeding vraag je in één beweging aan via Unisono.

 • Een brandveiligheids- en hygiëneattest 

 • Kansspelen 
  Wil je een flipperkast of speelautomaat plaatsen? Je moet een vergunning voor kansspelen aanvragen bij de kansspelcommissie.

 • Drankvergunning
  Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming tot het verstrekken en schenken van gegiste dranken (minder dan 22° alcohol) en sterke dranken (meer dan 22° alcohol) in publieke inrichtingen zoals snackbars, restaurants, cafés… Uitbaters van zowel vaste drankslijterijen (bv. restaurants, cafés, cafetaria’s, tearooms …) als reizende drankslijterijen (bv. een tapwagen, rondreizende marktkramen …) moeten in het bezit zijn van een drankvergunning.
 • Organiseren van muziekactiviteit
  Vul het evenementenformulier in wanneer je bv. op de dag van de opening een feest geeft met versterkte muziek.

 • Terrasvergunning
  Wanneer je op openbaar domein een terras wilt plaatsen, moet je hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. De voorwaarden, die terug te vinden zijn in het terrasreglement, moeten worden vervuld om deze vergunning te verkrijgen.

  Doe je aanvraag inname openbaar domein online. De aanvraag gaat vergezeld van:

  o    Een plan met daarop aanduiding van de afmetingen van het gewenste terras en van alle inrichtingen (straatverlichting, verkeersborden…) en alle afmetingen in een zone van minimum 4 meter rond het gevraagde terras.
  o    Een plaatsbeschrijving met beeldmateriaal van de huidige toestand van de aangevraagde terraszone.
  o    Een beschrijving en zo mogelijk ook beeldmateriaal van alle gekozen terraselementen.

  Onder een terras verstaan we ‘een seizoensgebonden niet-overdekte, afgescheiden plaats’:

o    Met tafels, stoelen en banken
o    Al dan niet geplaatst op een wegneembare vloer
o    Al dan niet omringd door een afsluitend windscherm
o    Al dan niet overdekt met zonnetenten, luifels of parasols
o    Bestemd om als handels- of horecazaak uit te baten

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Burgerzaken