Terrasvergunning

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Omdat terrassen beweging en dynamiek brengen in de publieke ruimte, wenst de gemeente het plaatsen van terrassen maximaal te ondersteunen.

Horeca-uitbaters krijgen daarom de mogelijkheid om het ganse jaar een terras uit te baten en/of flexibel en tijdelijk bij te dragen aan de buitenbeleving in de zomerperiode.
De vergunning kan zo verleend worden voor

  • Een permanent terras, opgesteld tegen de gevel van je horecazaak tussen 1 januari en 31 december.
  • Een zomerterras, dat kan worden opgesteld tussen 15 maart en 15 november, niet-noodzakelijk tegen de horecazaak.

Regels

Omdat terrassen ook in grote mate het uitzicht en de begaanbaarheid van de publieke ruimte bepalen, worden regels en afspraken vastgelegd inzake eenvormigheid, toegankelijkheid en de plaatsing van terrassen in hun omgeving.

Deze regels lees je na in het Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen.

Voor wie

Uitbaters van een horecazaak of pop-up horecazaak die beschikken over een horeca-attest.

Procedure

De aanvrager dient ten laatste 45 kalenderdagen voor de voorziene opstelling van het terras of zomerterras een aanvraag inname openbaar domein online indienen.

Bij de aanvraag voeg je:

  • Een plan met daarop aanduiding van de afmetingen van het gewenste terras en van alle inrichtingen (straatverlichting, verkeersborden…) en alle afmetingen in een zone van minimum 4 meter rond het gevraagde terras.
  • Een plaatsbeschrijving met beeldmateriaal van de huidige toestand van de aangevraagde terraszone.
  • Een beschrijving en zo mogelijk ook beeldmateriaal van de gekozen terraselementen.

Prijs

Het plaatsen van terras op openbaar domein is in Moerbeke gratis. De vergunning is wel vereist.

Uitzonderingen

De terrasvergunning geldt niet voor de evenemententerrassen. De toelating voor een evenemententerras wordt aangevraagd via het evenementenloket samen met de toestemming voor de organisatie van het evenement. Een aparte terrasvergunning is niet vereist.

Indien je vaste constructies wenst te plaatsen, zoals bv. een zonnescherm, kan een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. De terrasvergunning vervangt deze andere vergunning niet. 

Openingsuren

Burgerzaken