Evenement aanvragen

Om toestemming te krijgen voor de organisatie van een openbaar evenement in Moerbeke, moet je een evenementenaanvraag indienen  via het Eagle-platform.

Organisator

Je kan een evenementenaanvraag indienen als:

 Particulier (> 18 jaar)

 Bedrijf

 Organisatie

 Vereniging

De organisator vult de online aanvraag in en is het aanspreekpunt bij vragen en problemen.

Voorbereiding

 Begin op tijd. Een evenement organiseren vraagt heel wat tijd, dus zorg voor een goede voorbereiding.

 Heb je alle informatie bij de hand? Bv. contactgegevens, verzekeringsdocumenten, afmetingen van je podium,…

 Let op, het gebruik van gemeentelijke materialen (nadar, verkeersborden, preventiekar, …) dient apart aangevraagd te worden.

Deadline

Je moet de aanvraag ten laatste twee maanden voor de start van het evenement indienen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je kan een evenement online aanvragen  via het Eagle-platform. Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeentelijke diensten voor advies en controle. Let op, het gebruik van gemeentelijke materialen (nadar, verkeersborden, preventiekar, …) dient apart aangevraagd te worden.

Dossier opvolgen? Je kan een account aanmaken op het Eagle-platform  om je dossier op te volgen. Via dit account kan je de voortgang van het dossier en de behandelstatus  bekijken.

Behandeling

De gemeentelijke diensten, waaronder politie, brandweer en milieudienst, bekijken de evenementenaanvraag en geven hun advies. Zij beslissen of het evenement voldoet aan de regelgeving en doen een risicoanalyse. Zij kunnen je eventueel uitnodigen voor extra toelichting bij de aanvraag.

Zorg dat je zeker in orde bent met veiligheidsvoorschriften, vergunningen en milieuvoorschriften.

Het college van burgemeester en schepenen houdt rekening met het advies van de verschillende diensten bij het nemen van hun beslissing.

Goedkeuring

Het college beslist uiteindelijk over de aanvraag en geeft al dan niet toestemming.

Je ontvangt een bevestiging met de beslissing, voorwaarden en adviezen. Je bent verplicht om de adviezen op te volgen.

De politie en brandweer krijgen dezelfde bevestiging en informatie.