College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente Moerbeke.

Bevoegdheden

De hoofdtaak van het college is de voorbereiding van de gemeenteraad en de uitvoering van gemeenteraadsbeslissingen.

Het schepencollege vergadert wekelijks, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden

In het college zetelen de burgemeester, 3 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten opvragen? Inwoners hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen bij de gemeente. Je kan een aanvraag indienen voor gratis inzage en/of uitleg bij een besluit.

Bezwaar indienen? Je kan een bezwaar indienen tegen beslissingen die ingaan tegen het algemeen belang via de klachtenwegwijzer.

Samenstelling

Stijn Deschepper (Open Vld)

Burgemeester

Sarah Poppe (Open Vld)

1ste schepen

Koen Mertens (Open Vld)

2de schepen

Peter De Bock (Open Vld)

3de schepen

Inge Mertens (Open Vld)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen