Schepen Peter De Bock

Peter De Bock (Lokaal Liberaal)

2de schepen

Peter De Bock (Lokaal Liberaal) is 2de schepen en is bevoegd voor: 

  •     Land- en tuinbouw
  •     Openbare werken – technische dienst
  •     Waterlopen
  •     Afvalbeleid
  •     Begraafplaatsen
  •     Feestelijkheden en events
  •     Seniorenbeleid
  •     Zorgbedrijf Sakura 
  •     Verzekeringen

Locatie