Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente Moerbeke en telt 17 raadsleden. De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad is openbaar voor publiek, behalve beslissingen over individuele personen.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand.
Je kan de vergadering live beluisteren of achteraf herbeluisteren.

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten opvragen? Inwoners hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen bij de gemeente. Je kan een aanvraag indienen voor gratis inzage en/of uitleg bij een besluit.

Bezwaar indienen? Je kan een bezwaar indienen tegen beslissingen die ingaan tegen het algemeen belang via de klachtenwegwijzer.

Data komende zittingen

Samenstelling

Robby De Caluwé
(Lokaal Liberaal)

Voorzitter gemeenteraad

Stijn Deschepper
(Lokaal Liberaal)

Burgemeester

Sarah Poppe
(Lokaal Liberaal)

1ste schepen

Koen Mertens
(Lokaal Liberaal)

2de schepen

Peter De Bock
(Lokaal Liberaal)

3de schepen

Inge Mertens
(Lokaal Liberaal)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen

Frederic Dierinck
(Lokaal Liberaal)

Gemeenteraadslid

Nicole Stevelinck
(Lokaal Liberaal)

Gemeenteraadslid

Annelie Van Hecke
(Lokaal Liberaal)

Gemeenteraadslid

Veronique van Peperstraten
(Lokaal Liberaal)

Gemeenteraadslid

Lut van de Vijver (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Martine Dieleman (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Kathleen Plasschaert (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Bea(trice) De Schepper (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Lotfi Benhalima (MEnS)

Gemeenteraadslid

Giovanni Ferrari (N-VA)

Gemeenteraadslid

Arnold Willem (N-VA)

Gemeenteraadslid