Drank en alcohol

Serveer je alcoholhoudende dranken op je evenement? In je evenementenaanvraag kan je een occasionele drankvergunning aanvragen.

Bij de online evenementenaanvraag  vul je de nodige informatie in bij het deel “catering”.

Soorten drank

Je kan verschillende types drank aanbieden op je evenement:

 Niet-alcoholische dranken
Bv. water, frisdrank, koffie

Niet-gedistilleerde alcoholische dranken met een percentage van maximum 22 %
Bv. wijn, porto, bieren

Sterke dranken met meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol
Bv. whisky, gin, jenever

Vergunning aanvragen

Je moet een occasionele drankvergunning aanvragen voor het aanbieden van sterke drank met meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol.

Je kan deze drankvergunning aanvragen samen met je evenementenaanvraag.

Je kan geen sterkedrankvergunning krijgen voor evenementen georganiseerd voor en/of door jongeren.

Alcoholconsumptie

Als organisator moet je erop toezien dat er geen alcohol geserveerd wordt aan personen die onder de toegelaten leeftijdsgrens vallen.

< 16 jaarGeen alcoholische dranken toegelaten
< 18 jaar

Gegiste alcoholische dranken toegelaten

Bv. bier, wijn

> 18 jaar

Gedistilleerde alcoholische dranken toegelaten

Bv. gin, whisky, jenever

Hang deze regels op een zichtbare plaats op de evenementenlocatie!

Je mag geen alcoholische dranken serveren aan bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn.

Drugs- en rookverbod

Drugs zijn nooit toegelaten op je evenement, informeer bij Drugpunt welke preventieve maatregelen je kan treffen. Je kan Drugpunt ook rechtstreeks bereiken op drugpunt@lokeren.be, of telefonisch op 0485 91 00 11.

Roken is verboden in afgesloten, publiek toegankelijke plaatsen en tenten. Hang voldoende verbodstekens om de bezoekers op de hoogte te brengen.

Checklist

In het evenementenformulier worden enkele vragen gesteld over eten en drinken. Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):  Drankaanbod Bv. alcoholische dranken, sterke drank,… Drankformule- en betaling Bv. bonnetjes, all-in, cash,.. Serveren van drank Bv. glazen, herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers

Het VLAREMA verbiedt vanaf 1 januari 2020 bij evenementen het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik (wegwerpbekers, blikjes, PET-flesjes, …).

Organisatoren van publieke evenementen in gemeente Moerbeke ontlenen, indien gewenst, een beperkt aantal bekers bij afvalintercommunale IDM waarbij de organisator zelf instaat voor transport en reiniging. 

Organisatoren kunnen ook gebruik maken van een afgesloten raamovereenkomst, afgesloten door IDM met een private partner, voor het ontlenen en afwassen van herbruikbare bekers en cateringmateriaal. Deze bekers worden industrieel afgewassen. De waskosten worden hiervoor aangerekend volgens vastgelegde tarieven die vermeld staan op www.idm.be/evenementen. Ook de bestelling kan via deze website gebeuren. De bekers worden afgehaald bij de private partner of worden tegen betaling geleverd en opgehaald .

De gemeente ondersteunt organisatoren bij het nakomen van deze preventiemaatregel door een subsidie toe te kennen, gelet op het Politiereglement betreffende het organiseren van evenementen (189 kb). Organisaties kunnen 50 % van de waskost, aangerekend door het bedrijf dat door IDM werd aangesteld in het kader van de raamovereenkomst, gesubsidieerd krijgen door de gemeente na aanvraag en dit met een maximum van € 500,00/jaar. Vraag de subsidie aan via het online aanvraagformulier uiterlijk 3 maanden nadat het evenement plaatsvond.

De subsidie geldt niet voor de transportkosten of de kost voor verloren of beschadigde bekers.