Drank en alcohol

Serveer je alcoholhoudende dranken op je evenement? In je evenementenaanvraag kan je een occasionele drankvergunning aanvragen.

Bij de online evenementenaanvraag  vul je de nodige informatie in bij het deel “catering”.

Soorten drank

Je kan verschillende types drank aanbieden op je evenement:

 Niet-alcoholische dranken
Bv. water, frisdrank, koffie

Niet-gedistilleerde alcoholische dranken met een percentage van maximum 22 %
Bv. wijn, porto, bieren

Sterke dranken met meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol
Bv. whisky, gin, jenever

Vergunning aanvragen

Je moet een occasionele drankvergunning aanvragen voor het aanbieden van sterke drank met meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol.

Je kan deze drankvergunning aanvragen samen met je evenementenaanvraag.

Je kan geen sterkedrankvergunning krijgen voor evenementen georganiseerd voor en/of door jongeren.

Alcoholconsumptie

Als organisator moet je erop toezien dat er geen alcohol geserveerd wordt aan personen die onder de toegelaten leeftijdsgrens vallen.

< 16 jaarGeen alcoholische dranken toegelaten
< 18 jaar

Gegiste alcoholische dranken toegelaten

Bv. bier, wijn

> 18 jaar

Gedistilleerde alcoholische dranken toegelaten

Bv. gin, whisky, jenever

Hang deze regels op een zichtbare plaats op de evenementenlocatie!

Je mag geen alcoholische dranken serveren aan bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn.

Drugs- en rookverbod

Drugs zijn nooit toegelaten op je evenement, informeer bij Drugpunt welke preventieve maatregelen je kan treffen. Je kan Drugpunt ook rechtstreeks bereiken op Kylie.VanMossevelde@drugpunt.be, of telefonisch op 0485 91 00 11.

Roken is verboden in afgesloten, publiek toegankelijke plaatsen en tenten. Hang voldoende verbodstekens om de bezoekers op de hoogte te brengen.

Checklist

In het evenementenformulier worden enkele vragen gesteld over eten en drinken. Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):

 Drankaanbod
Bv. alcoholische dranken, sterke drank,…

Drankformule- en betaling
Bv. bonnetjes, all-in, cash,..

Serveren van drank
Bv. glazen, herbruikbare bekers