Mobiliteit en verkeer

Je evenement kan op verschillende manieren het verkeer beïnvloeden door bv. een tijdelijk parkeerverbod, wegomleiding of eenrichtingsverkeer.

Bij de evenementenaanvraag vul je de nodige informatie in bij het gedeelte “mobiliteit”.

Checklist evenementenaanvraag

In de online evenementenaanvraag  worden enkele vragen gesteld rond mobiliteit en verkeer. Overloop de checklist om te zien of je voldoende informatie hebt over:

 Parkeerterrein of fietsstalling
Voorzie je parking? Geef meer informatie over locatie, toezicht en signalisatie.

 Parkeerverbod of eenrichtingsverkeer
Geef de locatie door van de straten waar het parkeerverbod en/of eenrichtingsverkeer nodig is.

 Bewegwijzering
Wegwijzers of pijlen om een route of omleiding aan te duiden of wegaanduiding naar het evenement. Je kan een voorbeeld van wegwijzers uploaden bij de aanvraag. De contactgegevens van de organisator moeten op de wegwijzers vermeld staan.

 Motorrondrit
Je moet hiervoor speciale toelating nodig van de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen via een omgevingsvergunning.

 Wielerwedstrijd
Als je een wielerwedstrijd wil organiseren, moet je minstens 14 weken voor het plaatsvinden van de activiteit, toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Toegankelijkheid brandweer en nooduitgangen

Documenten

De volgende documenten moet je meesturen met je evenementenaanvraag als je een parcours of route organiseert op de openbare weg. Je kan deze toevoegen in de “drag & drop”-zone  op de eerste pagina van het aanvraagformulier:

 Signalisatieplan

  • Een plan met de locaties van wegwijzers en pijlen naar het evenement of voor een route
  • Voorbeeld van de wegwijzers
  • De contactgegevens van de organisator moeten op de wegwijzers staan.


 Lijst signaalgevers

Op de lijst van signaalgevers staan alle personen die tijdens het evenement langs de route staan om deelnemers de weg te wijzen. Deze lijst moet ten laatste 1 maand voor de aanvang van het evenement doorgestuurd worden.