Wat is een openbaar evenement?

Voor evenementen met een openbaar karakter in Moerbeke heb je toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. Je moet toestemming aanvragen via het online formulier op het Eagle-platform. Let op, het gebruik van gemeentelijke materialen (nadar, verkeersborden, preventiekar, …) dient apart aangevraagd te worden.

Wat is een openbaar evenement?

Toegankelijkheid

Een openbaar evenement is vrij toegankelijk voor bezoekers. Iedereen kan toegangstickets kopen of gratis langskomen op je evenement.

Voorbeelden: fuif, buurtfeest, rommelmarkt, wandeltocht, …

Locatie

Een openbaar evenement kan plaatsvinden op verschillende locaties. Voor deze evenementen moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

 1. Gebouw of gemeentelijke zaal
  Bv. fuif in jeugdhuis, parochiezaal of buurthuis
 2. Privédomein
  Bv. festival op weide van een landbouwer
 3. Openbaar domein
  Bv. kerstmarkt op Lindenplaats, markt, …
 4. Route op openbare weg
  Bv. wandeltocht, koers, motorrondrit, stoet, …

Wat met privéfeestjes?

Je moet geen aanvraag indienen bij de gemeente voor privéfeestjes. Onder deze categorie vallen evenementen en activiteiten op uitnodiging die plaatsvinden op privédomein.

Je moet enkel een aanvraag indienen voor privéfeestjes als ze plaatsvinden op openbaar domein of op de openbare weg.

Niet vergeten: voor privéfeesten moet je wel in orde zijn met:

 Unisono .

 Wet op geluidsnormen .

 Verstoring van de nachtrust

 …