Pop-up horecazaak

Jij wil binnenkort een pop-up horecazaak openen in Moerbeke? Je bent meer dan welkom! Gemeente Moerbeke moedigt elke vorm van ondernemerschap aan, want in een bruisende gemeente werkt een gezonde mix van activiteiten versterkend voor iedereen. 

Uiteraard moeten alle (vaste en tijdelijke) horecazaken in Moerbeke wel aan dezelfde regels voldoen. Om dit te garanderen dien je de toelating voor je pop-up activiteit aan te vragen via onderstaand online formulier, en dit ten laatste 60 dagen vóór de gewenste opening.

Voorwaarden

Een pop-up horecazaak is (1) een tijdelijke activiteit van maximaal 120 dagen in een kalenderjaar, (2) op een vaste, ingerichte locatie, waarvan (3) de opbrengst voor de initiatiefnemer is, die zich daarom (4) heeft ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemers (KBO).

Wanneer de pop-up plaatsvindt op een locatie zonder officieel identificeerbaar adres, is er sprake van een ambulante activiteit en is de uitbater verplicht te beschikken over de ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (leurkaart). Deze machtiging dient apart te worden aangevraagd bij een erkend ondernemingsloket en te worden toegevoegd aan de aanvraag.

Procedure

Elke pop-up horecazaak moet worden aangevraagd via het online aanvraagformulier onderaan deze pagina en dit ten laatste 60 dagen vóór de gewenste opening. Indien de termijn van aanvraag wordt overschreden, kan de voorziene startdatum achteruitgeschoven worden. 

Let op, je dient je aanvraag in één keer te doorlopen, tussentijds opslaan is niet mogelijk. Ontbreek je nog een document? Je kan dit later nog bezorgen aan ondernemen@moerbeke.be

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating en eventuele voorwaarden. Hiervoor kan het college advies inwinnen bij interne en externe diensten.

Voor de aanvang van het initiatief wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing.

Nodige documenten?

Voor zover reeds beschikbaar op het moment van indienen, bevat de aanvraag minstens volgende documenten:

 • Kopie identiteitskaart van de aanvrager (voor- en achterzijde)
 • Indien vennootschap: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
 • Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Uittreksel strafregister van alle zaakvoerders die betrokken zijn bij de uitbating
 • Attest brandveiligheid of bewijs van aanmelding bij Brandweerzone Centrum
  Zie www.brandweerzonecentrum.be/brandveiligheid/regels-per-bestemming/publieke-inrichting
 • Verzekeringsattesten Burgerlijke aansprakelijkheid en Brand en ontploffing
 • Bewijs aangifte FAVV, indien van toepassing
 • Bewijs aangifte SABAM en billijke vergoeding (via Unisono), indien van toepassing
 • Machtiging ambulante handel, indien van toepassing
 • Gedetailleerd situatieplan, indien van toepassing
 • Een afvalplan;
 • Indien op privaat terrein, de toestemming van de eigenaar

Uitzonderingen

 • Evenementen van erkende verenigingen, waarbij de opbrengst bestemd is voor de verenigingskas of een goed doel, worden niet beschouwd als pop-up. Zij kunnen als evenement worden aangevraagd via het evenementenloket.
 • Verkopen vanuit een mobiele kraam op een toegewezen plaats of route op het openbaar domein, worden ook niet beschouwd als pop-up. Deze worden behandeld als ambulante handel. Hiervoor moet je als ondernemer beschikken over een machtiging ambulante handel (leurkaart), een aangevraagde standplaats en, indien je alcoholhoudende dranken verkoopt, een reizende drankvergunning, aan te vragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent

Openingsuren

Burgerzaken