Infrastructuursubsidie

Wil je een lokaal aankopen als jeugdvereniging of is je huidig lokaal dringend aan renovatie toe? Je kan een infrastructuursubsidie aanvragen om de verbouwing of aankoop te financieren.

Doelgroep

Erkende jeugdverenigingen van Moerbeke.

Bekijk de lijst van erkende jeugdverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een infrastructuursubsidie aanvragen onder de volgende voorwaarden:
 Je vraagt advies aan de jeugdraad over project en termijn.
Het jeugdlokaal is de plaats waar de vereniging zijn activiteiten organiseert.
De bouw- en verbouwingswerken gebeuren op kosten van de vereniging.

Procedure

Vraag de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier voor 15 september van het jaar voorafgaand aan de aankoop of werken van het lokaal.

Na 4 weken ontvang je bevestiging of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Bedrag

Na goedkeuring heb je recht op een terugbetaling van maximum € 50.000 verspreid over 10 jaar, met een maximumbedrag van € 5.000 per jaar (beperkt tot maximum van factuurbedrag(en)).

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 Overzicht van verwachte uitgaven
Een raming en offerte voor materiaal en werken
 Bij bouwen of verbouwing: geldige bouwvergunning
 Bij aankoop van een gebouw: kopie van de aankoopakte
 Foto’s ter illustratie

Reglement

Openingsuren

Jeugddienst