Werkingssubsidie

Erkende sportverenigingen in Moerbeke kunnen een sportsubsidie aanvragen om hun werking deels te financieren.

Doelgroep

Erkende sportverenigingen in Moerbeke.

Bekijk de lijst van erkende sportverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Categorieën

De sportverenigingen worden opgedeeld in twee categorieën om de subsidie te betalen. Beide categorieën moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 Organiseren minimum één training per week tijdens het seizoen
 De training wordt begeleid door sporttechnische begeleiders

Categorie 1

Bestaat uit

 Jeugdafdeling en
 Volwassenafdeling

Categorie 2

Bestaat uit

 Enkel jeugdafdeling of
 Enkel volwassenafdeling

Puntensysteem

De berekening van de sportsubsidie gebeurt via een puntensysteem. Je kan als vereniging punten verdienen op basis van:

 Categorie
 Ledenaantal
 Medewerking werkgroep sport en vrije tijd
 Kaderopleiding en bijscholing
 Sporttechnische begeleiding
 Beleid, financieel beleid en klantgerichtheid
 Communicatiekanalen

Lees het Subsidiereglement sportverenigingen (865 kB) voor gedetailleerde informatie over het puntensysteem.

Uitzonderingen

Je kan geen sportsubsidie aanvragen voor sportbeoefening:

 als beroep
 door schoolverenigingen
 door een onderafdeling van een vereniging die al gesubsidieerd wordt door een andere adviesraad

Procedure

Vraag een subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier sportsubsidie ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar.

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald volgens het puntensysteem.

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraagformulier:

 Officiële ledenlijst
Inclusief naam, geboortedatum en adres
 Sporttechnische diploma’s van de actieve jeugdsportbegeleiders
 Naam, gegevens en diploma van de jeugdsportcoördinator
 Bewijs van deelname aan vormingen en bijscholing
 Bewijs van uitgaven
Voor organisatie van vormingen en bijscholingen.

Reglement

Openingsuren

Sportdienst