Aanleg oprit

Heel wat mensen ondervinden moeilijkheden om een degelijke woning te vinden. Ook in onze gemeente is er een grote schaarste aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen. Wij kunnen het daarom als gemeenschap niet langer verantwoorden dat sommige woningen of gebouwen lange tijd leeg blijven staan. Om deze reden voert Moerbeke een actief opsporingsbeleid ten aanzien van het bestrijden van leegstand.

Lees de Toelichtingsbrochure leegstand in Moerbeke (1.32 MB) die je in grote lijnen door het Gemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen (813 kB) loodst. 

De gemeente heft een belasting op woningen die voor een periode van minstens 12 maanden ingeschreven zijn in het leegstandsregister.

Voorwaarden

Een leegstaande woning is een woning die voor een periode van 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

 

Procedure

Leegstandsregister

In het leegstandsregister staan alle leegstaande woningen en gebouwen in Moerbeke. Woningen die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn, staan niet in het leegstandsregister.
In het register kan je de volgende info terugvinden over het leegstandsregister:

 • Adres
 • Kadastrale gegevens
 • Identiteit van zakelijke gerechtigde(n)
 • Nummer en datum van administratie akte
 • Indicatie(s) die aanleiding hebben gegeven tot de opname

Registratie leegstand

Een woning komt in het leegstandsregister na onderzoek, controle en vaststelling van de leegstand aan de hand van een akte, meerdere foto’s en een verslag.

De datum van vaststelling geldt als opnamedatum in het leegstandsregister.

Leegstand wordt beoordeeld op basis van verschillende objectieve criteria:

 • Adres is niet ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Gebouw staat al lang “te koop” of “te huur”
 • Geen aansluiting op nutsvoorzieningen of extreem laag verbruik
 • Volle brievenbus voor lange tijd
 • Verwaarloosde tuin
 • Neergelaten rolluiken voor lange tijd
 • Geen aangifte tweede verblijf
 • Geblokkeerde toegang tot het gebouw
 • De vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992
 • Aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of improductiviteit
 • Getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent

De eigenaar van het gebouw wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de opname in het leegstandsregister en kan een beroep indienen binnen de 30 dagen na het schrijven.

Schrapping uit het leegstandsregister

Een woning kan uit het leegstandsregister geschrapt worden als de eigenaar bewijst dat de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden gebruikt werd voor de functie waarvoor het gebouw is ingeschreven.

Bedrag

De eigenaar van het gebouw betaalt de belasting op leegstand.

Bekijk de belastingstarieven in het Gemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen (813 kB).

Downloads

Openingsuren

Omgeving