Onbebouwde percelen

De gemeente heft een belasting op de niet-bebouwde percelen die op 1 januari van het belastingjaar deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgeving voor het verkavelen van gronden.

 

Voorwaarden

Niet-bebouwde percelen zijn percelen waarop de inrichting van een voor bewoning bestemd gebouw niet is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag

Downloads

Openingsuren

Omgeving