Als je moeilijkheden hebt om je energierekeningen te betalen, kan het Sociaal Huis je hierbij helpen. Het Sociaal Huis kan materiële steun bieden aan deze gezinnen via het energiefonds.

Je kan een aanvraag indienen bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Zij bekijken welke tussenkomsten mogelijk zijn.

Doelgroep

Inwoners van Moerbeke.

 

Voorwaarden

De goedkeuring van je aanvraag is afhankelijk van een aantal voorwaarden.

De maatschappelijk werker doet sociaal onderzoek naar je situatie en beslist dan in welke mate het energiefonds kan helpen.

Procedure

Hoe kan het energiefonds helpen?

Het energiefonds kan je bijstaan door bemiddeling, onderhandelen met energieleveranciers en financiële tussenkomst bij:

 • Aankoop energiezuinige apparaten (bv. spaarlamp)

 • Controle en onderhoud van energietoestellen (bv. verwarmingsketels)

 • Werken om verbruik te verminderen (bv. dubbel glas)

 • Zuiveren van facturen

Je bespreekt samen met de maatschappelijk werker welke hulp je nodig hebt.

Aanvraag indienen

 1. Maak een afspraak met het Sociaal Huis
 2. Breng zeker je facturen en rekeninguittreksels mee!
 3. Je bekijkt samen wat de mogelijkheden zijn
 4. Je krijgt wel/geen goedkeuring voor de aanvraag
 5. Start met begeleidingstraject

Aanvraag niet goedgekeurd? Geen zorgen, de maatschappelijk werkers kunnen je nog altijd helpen om een haalbare afbetalingsregeling af te spreken.

Nodig

 • Identiteitskaart
 • Huurcontract
 • Energiefacturen
 • Bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,…)
 • Rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden

Deze informatie is belangrijk voor de maatschappelijk werker om zicht te krijgen op je situatie.

Sociaal huis

Openingsuren