Je hebt recht op een leefloon als je gezamenlijke inkomen lager is dan het leefloonbarema van de categorie waartoe je behoort en je niet in staat bent jouw toestand te veranderen door bijvoorbeeld andere uitkeringen of tewerkstelling.

Informeer bij het Sociaal Huis of je recht hebt op een leefloon.

Voorwaarden

Je kan een leefloon aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Belgische nationaliteit
 • Werkelijke verblijfplaats in België
 • Meerderjarig (vanaf 18 jaar)
 • Inkomen is onvoldoende en er zijn weinig of geen mogelijkheden om dit zelf te veranderen
 • Je hebt je recht op andere sociale uitkeringen al gebruikt
  bv. pensioen, studietoelage, werkloosheidsuitkering
 • Je wil werken tenzij dit niet mogelijk is door gezondheid of andere redenen

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Samen bekijken jullie wat de mogelijkheden zijn.

Het Sociaal Huis bekijkt je dossier en beslist of je een leefloon krijgt.

Bedrag

Het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort:

 • Categorie 1: samenwonende
 • Categorie 2: alleenstaande
 • Categorie 3: samenwonende met gezinslast

Bekijk de bedragen per categorie.

Nodig

 • Identiteitskaart
 • Overzicht van inkomsten van alle gezinsleden
 • Overzicht van spaargelden van alle gezinsleden
 • Samenstelling van het gezin
 • Andere documenten die informatie geven over je financiële situatie

Uitzonderingen

Alternatief voor leefloon

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon maar zich wel in een vergelijkbare situatie bevinden. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • In het bezit zijn van een verblijfsvergunning
 • Werkelijke verblijfplaats in België
 • Ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of wachtregister.
 • Meerderjarig (vanaf 18 jaar) of hiermee gelijkgesteld
 • Inkomen is onvoldoende en er zijn geen mogelijkheden om dit zelf te veranderen
 • Je hebt je recht op andere sociale uitkeringen al gebruikt bv. pensioen, studietoelage, werkloosheidsuitkering
 • Zich in een noodtoestand bevinden.
 • Je wil werken tenzij dit is niet mogelijk is door gezondheid of andere redenen

Wet- en regelgeving

Sociaal huis

Openingsuren