Woonkwaliteitsonderzoek

Bij een woonkwaliteitsonderzoek controleert de onderzoeker de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van een huurwoning. De woning moet voldoen aan bepaalde criteria om bewoonbaar verklaard te worden.

Doelgroep

Ben je eigenaar van een woning die je wenst te verhuren? Wil je weten of jouw woning in orde is om te verhuren? Dan kan je bij de gemeente een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Als blijkt dat de woning voldoet aan de normen voor woningkwaliteit ontvang je een conformiteitsattest

Ben je huurder van een woning met verschillende gebreken en heb je de eigenaar hiervan reeds schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) op de hoogte gebracht? Als de eigenaar weigert de nodige herstellingen uit te voeren, kan je bij de gemeente een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. 

Al naargelang de uitkomst van het onderzoek:

  • Ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is.
  • Wordt de waarschuwingsprocedure opgestart. De eigenaar ontvangt dan een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel zal voldoen aan de regelgeving.
  • Passen we de waarschuwingsprocedure niet toe of zijn er nog gebreken na een hersteltermijn? In die gevallen wordt een procedure opgestart om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

De uitkomst van het woningonderzoek geeft slechts zeer uitzonderlijk voorrang tot het bekomen van een sociale woning of huursubsidie. 

Voorwaarden

Een woonkwaliteitsonderzoek is voor eigenaars of huurders van een woning in onze gemeente.

Procedure

·Dit onderzoek kan bij de dienst omgeving van de gemeente aangevraagd worden.

Bedrag

Als verhuurder kan je een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. Als jouw woning in orde is krijg je een bijhorend conformiteitsattest afgeleverd. De afgifte van een conformiteitsattest en de bijhorende controle voor een woning kost momenteel € 60,00. De kostprijs voor een kamerwoning is € 12,50 per kamer, met een minimum van € 60,00 en maximum van € 1.250,00

Als huurder kan je steeds gratis een melding doen. 

 

Reglement

Omgeving

Openingsuren